Aktualne wydarzenia


Fundacja „Wolne Sądy” laureatami
Nagrody im. Andrzeja Wajdy 2024

Decyzją Kapituły – członków Rady i Zarządu Fundacji Kyoto-Kraków Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz-Wajdy – Laureatami Nagrody im. Andrzeja Wajdy za rok 2024 została Fundacja „Wolne Sądy”, którą tworzą: Sylwia Gregorczyk-Abram, Maria Ejchart, Paulina Kieszkowska, Michał Wawrykiewicz.

SYLWETKI TEGOROCZNYCH LAUREATÓW:

Sylwia Gregorczyk-Abram – adwokatka, obrończyni praw człowieka. Pełnomocniczka represjonowanych sędziów przed TSUE i ETPCz. Była koordynatorka do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, wykładowczyni dla aplikantów, członkini Zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy, pomysłodawczyni i koordynatorka projektu „Tydzień Konstytucyjny”. W 2016 r. nagrodzona tytułem „Prawnika pro bono”.

Maria Ejchart – prawniczka, wykładowczyni akademicka, ekspertka praw człowieka, związana przez lata z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, w której współtworzyła i koordynowała liczne programy monitoringowe i edukacyjne. Członkini Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz współprzewodnicząca Komisji Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. Prezeska Zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Obecnie Wiceministra Sprawiedliwości.

Paulina Kieszkowska – adwokatka, ekspertka prawa ochrony zdrowia, zwłaszcza prawa farmaceutycznego. Współzałożycielka Fundacji Lege Pharmaciae. W Obywatelskim Forum Legislacji przy Fundacji Batorego działa na rzecz wprowadzenia w Polsce standardów europejskich w dziedzinie stanowienia prawa. Jest członkinią Forum Dialogu, współinicjatorka i organizatorką akcji #SolidarityinTruth. W 2017 r. została laureatką konkursu Kobieta Adwokatury.

Michał Wawrykiewicz – adwokat, specjalista prawa cywilnego i ustrojowego. Ekspert zespołów parlamentarnych, Biura Analiz Sejmowych oraz komisji LIBE w Parlamencie Europejskim. Pełnomocnik polskich sędziów przed europejskimi trybunałami oraz obrońca przed polskimi sądami. Współorganizator międzynarodowych konferencji na temat praworządności. Wykładowca na aplikacji adwokackiej. Cała czwórka była współzałożycielami w 2017 roku inicjatywy „Wolne Sądy” oraz jednymi z inicjatorów Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS (działającego od 2018). Za działalność publiczną wyróżnieni m.in. nagrodami Newsweeka im. Teresy Torańskiej, TOK FM im. Anny Laszuk i Nagrodą Obywatelską Parlamentu Europejskiego. Wyróżnieni w 20120 roku odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

Dyplom:

STRONA INTERNETOWA FUNDACJI „WOLNE SĄDY”:Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki Cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności.
Rozumiem