Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”

© Archiwum Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu

W 2003 roku honorowy obywatel miasta Radomia Andrzej Wajda zaproponował, aby miasto wybudowało na terenie Starego Ogrodu pawilon ekspozycyjny na potrzeby ekspozycji rozrastającej się kolekcji sztuki współczesnej, gromadzonej przez oddział miejscowego Muzeum im. Jacka Malczewskiego – Muzeum Sztuki Współczesnej. Znany reżyser i jego żona podarowali do zbiorów radomskiej placówki ponad 70 dzieł. Pomysł reżysera poparła Komisja Kultury Rady Miejskiej.. Władze miasta zadeklarowały przekazanie gruntu pod budowę nowego gmachu. Sprawą zainteresowano także Marszałka Województwa Mazowieckiego jako reprezentanta organizatora radomskiego Muzeum. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu przygotowała aż 10 propozycji lokalizacji przyszłego budynku. Czekano jednak na opinię promotora i orędownika projektu – Andrzeja Wajdy.


W styczniu 2004 roku na łamach lokalnej „Gazety Wyborczej” został zaprezentowany pomysł radomianki Kai Koziarskiej, aby dla celów nowego centrum  sztuki zaadoptować budynek starej elektrowni. Projekt adaptacji budynku był tematem pracy dyplomowej autorki, obronionej na wydziale architektury wnętrz warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wkrótce idea adaptacji zabytkowego budynku znalazła wielu entuzjastów, a sam pomysł poparł także Andrzej Wajda. Podkreślano walory takiego rozwiązania; lokalizację w ścisłym śródmieściu oraz wystarczającą kubaturę, a także możliwość rewitalizacji budynku, nierozerwalnie związanego z historią industrializacji miasta. Na początku czerwca 2004 roku przedstawiciele samorządów miejskiego oraz Mazowsza uzgodnili, ze w starej elektrowni znajdzie siedzibę Centrum  Sztuki Nowoczesnej. Miasto zobowiązało się przekazać budynek sejmikowi województwa, a ten pomoc w sfinansowaniu budowy. Przyjęto założenie, że przyszła inwestycja powinna być finansowana ze źródeł zewnętrznych, głównie funduszy Unii Europejskiej. Dopiero 24 maja 2005 roku Gmina Miasta Radomia bezpłatne przekazała obiekt i działkę samorządowi województwa mazowieckiego. Wcześniej władze miasta nieskutecznie pertraktowały, aby w zamian za nieruchomość sejmik przekazał miastu inną nieruchomość, albo zainwestował w budowę multikina. Marszałek Adam Struzik zadeklarował, że samorząd województwa przeznaczy kwotę 10 mln zł na budowę oraz wystąpi o dofinansowanie ze źródeł Unii Europejskiej i tzw. Norweskiego Mechanizmu Finansowego. We wrześniu Agata Morgan została pełnomocnikiem zarządu województwa mazowieckiego ds. utworzenia w Radomiu Centrum Sztuki Współczesnej. Na wywiązanie się z tego zadania miała trzy lata. Równocześnie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Mazowsza znalazło się również 11 milionów złotych na utworzenie Centrum Sztuki Współczesnej w gmachu starej elektrowni. Koszt przebudowy i adaptacji szacowano wtedy na sumę ok. 40 mln zł.


19 grudnia 2005 roku sejmik województwa mazowieckiego uchwalił powołanie nowej instytucji kultury – Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu.


4 marca 2006 roku otwarto pierwszą wystawę w budynku elektrowni, dla uczczenia 80 urodzin (przypadały dokładnie 6 marca) Honorowego Obywatela Miasta Radomia i orędownika budowy centrum Andrzeja Wajdy.

Powyższy tekst jest fragmentem tekstu opublikowanego na stronie internetowej MCSW „Elektrownia”

Wnętrze Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. Fot. Archiwum MCSW „Elektrownia”

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki Cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności.
Rozumiem